Školení modulu 2,5D frézování

pro programátory a obsluhu strojů pro optimální využití funkcí CAM modulu 2,5D FRÉZOVÁNÍ.

Získané dovednosti:

–> práce se stromem CAM úloh
–> definice polotovaru, definice souřadného systému
–> 2D strategie hrubování a dokončování
–> strategie HPC, HSM – vysokorychlostní obrábění a řezání
–> vrtání, vystružování, závitování
–> definice a práce s nástroji a držáky
–> definice databáze nástrojů, materiálů a držáků
–> simulace obrábění, vytvoření seřizovacího listu

Školení je individuální s důrazem na Vaše požadavky