Školení modulu Soustružení

pro programátory a obsluhu strojů pro optimální využití funkcí CAD modulu programu BobCAD-CAM.

Získané dovednosti:

–> definice polotovaru, odvození kontury pro obrábění
–> strategie hrubování
–> strategie dokončování
–> strategie zapichování
–> databáze nástrojů, materiálů a držáků

Školení je individuální s důrazem na Vaše požadavky