Školení SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍHO modulu

pro programátory a obsluhu strojů pro optimální využití funkcí Soustužnicko-frézovacího modulu programu BobCAD-CAM.

Získané dovednosti:

–> definice polotovaru a souřadných systémů
–> strategie hrubování a dokončování pro soustružení
–> strategie hrubování a dokončování pro frézování
–> definice databáze nástrojů, držáků a materiálů
–> simulace a vytvoření seřizovacího listu

Školení je individuální s důrazem na Vaše požadavky